Za kontakty z mediami odpowiada:

 

Agencja Tauber Promotion

Anna Siwek

Tel. +48 22 833 35 02

asiwek@tauber.com.pl